Vítejte u Erbenermittlung Reinhard Mayer

Jako profesionální kanceláři, zabývající se pátráním po dědicích, se nám s použitím všech dostupných možností ve většině případů daří dědice nalézt a odvrátit tak v jejich prospěch to, aby dědictví nabyl stát (odúmrť).
Vedle odborných znalostí a letité zkušenosti disponujeme taktéž rozsáhlými prostředky, jako je odborná literatura, vlastní databáze a přístup do externích databází.  Rešerše provádí naši spolupracovníci nejen korespondenčně, ale i osobně a na místě v archivech a na úřadech.

Abychom zaručili úspěšné vyřízení dědické záležitosti, obstaráváme také všechny potřebné matriční doklady a poskytujeme podporu dědicům – v souvislosti s jednáním s notáři a specializovanými právníky – při podávání žádosti o vystavení osvědčení o dědictví a při konečném vyřízení věci po udělení osvědčení o dědictví.

Naše služby poskytujeme správcům dědictví zdarma.  S vyhledanými dědici si dohodneme procentuální honorář odvíjející se od úspěšnosti vyřízeného dědictví. Tento honorář je hrazen až při výplatě finančních aktiv dědicům a kryje veškeré poskytované služby.

Až do okamžiku, než jsou finanční aktiva vyplácena dědicům, neseme veškeré náklady.

Verband Deutscher Erbenermittler VDEE e.V.

Kdo jsme …

Naše kancelář působí od roku 1985 v branži pátrání po dědicích v tuzemsku a v zahraničí.
Její počáteční náplň „genealogického výzkumu“ byla od roku 1988 téměř výlučně přeorientována na pátrání po dědicích v dědických záležitostech.
Činnost jsme zahájili v Moosburg (okres Freising).
V roce 1993 jsme se přestěhovali do  Trostberg (okres Traunstein) do větších prostor, které byly v roce 2005 znovu rozšířeny.

Vyhledáváme zákonné dědice pozůstalostí s majetkovou hodnotou jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
Zpravidla nás k tomu pověřují soudem ustanovení správci dědictví.

Naše služby poskytujeme:

 • dědickým soudům
 • správcům dědictví
 • dědicům
 • vykonavatelům závěti
 • advokátům a notářům

Naše služby jsou v dědickém řízení vyžadovány tehdy, pokud …

 • není k dispozici závěť
 • je zjištění příbuzných zůstavitele zvlášť komplikované
 • byly vlastní rešerše dědických soudů a správců dědictví bezúspěšné

Země, v nichž provádíme rešerše:

 • Německo
 • Itálie
 • Česko
 • Polsko
 • Rakousko
 • USA

obchodní vedení

Mayer Reinhard

Dipl.-Verwaltungswirt (FH)

Tel.: +49 (0)8621-64878-11
Mail: info@erben-mayer.de

Mayer Richard

Verwaltungsfachwirt

Tel.: +49 (0)8621-64878-13
Mail: r.mayer@erben-mayer.de

Gill Claudia

geb. Mayer

Tel.: +49 (0)8621-64878-12
Mail: c.gill@erben-mayer.de

Zprávy v médiích

Trostberger Tagblatt

Zpráva ze dne 2000

FOCUS – Magazin

Zpráva ze dne Februar 2002

Münchner Merkur

Zpráva ze dne 5. September 2015